Å finne veien på tur

Aktivitet

Velg et turmål som er kjent for barna, og som dere oppsøker i alle fasene som er beskrevet nedenfor. Dere trenger fotoapparat, ark og tegnesaker.

Denne aktiviteten kan dere gjennomføre når dere er på vei til et kjent turmål. For å utvikle orienteringsevnen sin må barna få tid og mulighet til å finne fram selv. Oppfordre barna til å legge merke til, sette ord på og huske holdepunkter og rekkefølgen av dem. Slik kan de utvikle mentale kart over omgivelsene sine. Holdepunkter er steder som det er enkelt å huske, og som gjør det enklere å kjenne seg igjen og orientere seg videre fra. Det kan være f.eks. den store rota, maurtua, butikken eller et kjent skilt. Først vil barna formidle ruten til et kjent sted med muntlig språk, deretter vil de kunne huske holdepunktene i riktig rekkefølge, og etter hvert kan de tegne disse holdepunktene som symboler på et kart.

Fase 1: Bli oppmerksom på holdepunkter på tur

La barna få god tid til å bli kjent i terrenget dere skal bruke, og «tillat» omveier via skråninga eller oppi treet. Bruk hele tiden begreper reflektert og aktivt.

Dersom barna selv ikke kommenterer holdepunkter og kvaliteter i terrenget som de synes er interessante, kan du gjøre dem oppmerksom på dem. Bli enige om navn på disse stedene når dere går på tur, f.eks. trollrota, froskedammen, hvilestokken, flyndrekastestedet og edderkopphula. La barna ta bilder av holdepunktene. Når dere kommer tilbake til barnehagen, kan dere skrive dem ut og f.eks. laminere dem til billedkort.

Fase 2: Beskrive tur-ruten før dere går

«Først skal vi gå rett frem, deretter til høyre. Etter svingen kommer klatretreet, da skal vi gå ned bakken og til venstre.» Barn bruker orienteringsevnen sin når de går på tur.

Be barna forklare veien til turmålet før dere går. Oppfordre dem til å bruke de ulike holdepunktene dere har snakket om på tidligere turer til samme sted. Dersom dere har laget billedkort i fase 1, kan barna gjerne legge dem i rekkefølge.

Fase 3: Bruke holdepunkter på tur

Ta med billedkortene i den rekkefølgen barna har lagt dem, og bruk dem til å finne veien når dere går til turmålet. Det er helt greit at billedkortene ikke ligger i riktig rekkefølge. Barna kan justere dem selv underveis når de oppdager at vi ikke kom dit vi tenkte. Spør gjerne: «Hva gikk galt?» «Hvordan kan vi gjøre slik at billedkortene stemmer med turen vi går?»

Fase 4: Tegne kart over veien til turmålet

I denne delen får barna mulighet til å tegne kart over ruten de har gått. Dette er et viktig steg på veien til å forstå hva kart er, og hvordan barna kan bruke det. Dere kan tegne kart både før turen, når dere har kommet fram til turmålet, og rett etter at dere har vært der. Bli enige om symbol som kan representere de ulike holdepunktene dere er kjent med, f.eks. bølger der det er vann. Det er viktig at det er barna som kommer fram til passende symboler som representerer deres virkelighet, ikke at vi voksne presenterer standardiserte karttegn.

Bruk gjerne kartene neste gang dere går på tur, men unngå å bruke dem som en konkurranse om hvem som kommer først fram, eller hvem har tegnet riktig. Fokuser på hva vi kan bruke kart til, og at det er en måte å kommunisere om våre omgivelser på. God tur!

Du kan lese mer om kart og romforståelse i Realfagsløyper.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

  • Å utvikle orienteringsevnen sin ved å legge merke til, sette ord på og huske holdepunkter og rekkefølgen på dem.
  • Å bli kjent med og bruke begreper for plassering og orientering, som over, under, høyre, venstre, rundt og rett fram.

 Se hvordan aktiviteten kan gjennomføres: 

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17