Se, den minste er tyngst!

Stikkord: Vekt og veiing

Aktivitet

Du trenger:

  • to bøtter
  • ett tau
  • en trinse (for at tauet skal gli lettere), eller en planke
  • en rund stokk

Begynn aktiviteten med å lage en veiestasjon sammen med barna ute i skogen eller i fjæra. En veiestasjon er et sted i uteområdet der dere setter opp en balansevekt eller en skålvekt. Dere kan lage balansevekten av en rund stokk med en planke oppå, eller en skålvekt ved at dere henger opp trinse, tau og bøtter i et tre. La barna utforske vekten dere har laget, ved å sette naturmaterialer på hver side av den og se hva som skjer. Bruk aktivt begreper knyttet til sammenligning av hvor mye noe veier; tung, lett, tyngre enn, lettere enn, like tung, like lett, større og mindre, opp, ned, likt, ulikt.

I aktiviteten erfarer barna at vekten de har laget, viser om noe er like tungt, eller hvilken som er tyngst/lettest av to gjenstander. De erfarer videre at det ikke alltid er sammenheng mellom den tyngste gjenstanden og den med størst volum, eller at den tyngste er den det er flest av. For eksempel kan en liten stein være tyngre enn ei stor kongle, og en stein alene kan være tyngre enn en hel bøtte med kongler.

Still spørsmål som:

  • Kan vi finne noe som er stort, men lett?
  • Hvilken tror du er tyngst av disse to? Hvorfor?
  • Ble dere overrasket over noe?
  • Hva kan vi finne ut når vi bruker balansevekten? Hva kan vi ikke finne ut?
  • Kan du lage en rekkefølge av disse tingene? Hvordan?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Med denne aktiviteten kan barna gjøre erfaringer med ulike størrelser, og oppdage at det ikke alltid er den største tingen som veier mest. Videre kan de få erfaringer med å sortere gjenstander etter tyngde og få erfaringer med begrepet kilogram.

Mulig utvidelse

Utvidelse 1: Lage rekkefølge fra lettest til tyngst

I aktiviteten erfarer barna at ting fra naturen sjelden har lik vekt. Noen ting er tyngre enn andre, men forskjellen trenger ikke være så stor. Når vekten er så lik at det er vanskelig å kjenne forskjellen med hendene direkte, er det særlig nyttig å bruke skålvekten. Be barna sortere materialer fra den letteste til den tyngste, i rekkefølge. Da må de sammenligne flere enn to og to ting, noe som krever at de arbeider systematisk for å få oversikt.

Utvidelse 2: Finne en kilostein

Etter at barna har fått utforske vekten en stund, kan du finne fram en gjenstand som du vet er 1 kilo tung. Det kan være en pose sukker, et lodd eller en melkekartong. Be barna finne ting som er både lettere og tyngre enn 1 kilo. Kanskje finner de en stein som er akkurat like tung? Den kan dere ta med tilbake til barnehagen. Tenk å ha deres egen kilostein!

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17