Påskedyrenes aktivitetsdag

Stikkord: Former

Aktivitet

Du trenger: 

Fortell barna følgende, mens du viser fram Påskedyrenes aktivitetsdag 1:

Det er påske og aktivitetsdag på gården. Et hardt, rundt egg, en trippende høne, en spretten hare, et ullete lam og en trøtt larve bestemmer seg for å være med på aktivitetene. Først skal de svømme om kapp, så skal de løpe om kapp, så skal de ha høydehopp og til slutt lengdehopp.

Dere kan gjerne utføre de forskjellige aktivitetene sammen med barna mens dere leser. Da får barna kroppslige erfaringer med hva som skal til for å utføre de ulike øvelsene, som et grunnlag for videre resonnering og samtale.

Still barna spørsmål som:

  • Hvem av dyra og egget tror dere vinner i de forskjellige aktivitetene? Hvorfor?
  • Hva tror dere det kommer til å skje på aktivitetsdagen?

Fortell videre:

Neste dag bestemmer de seg for å ha enda en aktivitetsdag. De vil gjøre de samme øvelsene som i går. Først vil de svømme om kapp, så skal de løpe om kapp, så skal de ha høydehopp og til slutt lengdehopp.

Men noe har skjedd med larven. Den har sovnet. “Når larven våkner, kan vi ha en ny aktivitetsdag!” sier haren. De andre er enige. De venter til larven våkner.

Vis fram Påskedyrenes aktivitetsdag 2 mens du forteller videre:

Noen dager senere våkner larven endelig og kryper ut av soveposen sin. Han ser ganske annerledes ut! “Nå kan vi ha aktivitetsdag!” jubler haren. De gjennomfører alle øvelsene en gang til. Først svømmer de om kapp, så løper de om kapp, så har de høydehopp og til slutt lengdehopp.

Still spørsmål som:

  • Hvem tror du vinner de ulike aktivitetene denne gangen?
  • Har du endret mening nå som larven har forandret seg? Hvorfor tror du det er slik?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

Matematikk handler blant annet om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. I Påskedyrenes aktivitetsdag blir barna oppmuntret til å se for seg ulike konkurranser som dyrene skal utføre. Barna bruker sin tidligere kunnskap om dyrene til å se for seg, resonnere og argumentere for hvilke dyr de mener har egenskapene for å vinne de ulike konkurransene.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17