Pinnehopp og store stammer

Aktivitet

Du trenger:

 • pinner i ulike lengder og trestammer
 • til utvidelse: hyssing og/eller meterstokk


Aktiviteten egner seg svært godt i et skogsområde.

Begynn aktiviteten med at barna finner en eller flere pinner hver som dere samler i en haug. Snakk sammen om at pinnene har ulike lengder, og at de kan sammenlignes to og to ved å legge dem ved siden av hverandre. Når vi sammenligner, kan vi se om den ene pinnen er lengre enn den andre, eller om de er like lange. Deretter kan barna bruke pinnene til å sammenligne med sin egen kropp eller hvor langt de klarer å hoppe. For eksempel kan de finne pinner som er lengre enn foten sin, eller kortere enn det de klarer å hoppe baklengs. La barna sammenligne med beina sine, tunga, armer, hårlengde osv.

Oppfordre deretter barna til å bruke kroppen sin for å sammenligne lengder rundt trestammer. Klarer de å finne en trestamme som de når akkurat rundt? Er det noen trær hvor armene er for korte eller for lange? Kanskje det er så langt rundt noen stammer at barna må samarbeide? Utforsk pinner og trær sammen, og la dialogen være preget av nysgjerrighet, kreativitet og glede.

Stor stamme

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

I denne aktiviteten skal barna erfare størrelser med kropp og sanser gjennom lekende og undersøkende arbeid med pinner og trestammer. De skal sammenligne lengder ved å bruke kropp og sanser.

Gode veiledningsspørsmål

Beskrive

Bidrar til at barna utforsker og oppdager sammenhenger.

 • Hva fant du ut med denne pinnen?
 • Kan du vise meg hvordan pinnen kan være både lengre enn noe og kortere enn noe samtidig?
 • Fortell meg hva du fant ut nå.

Resonnere

Oppmuntrer barna til å tenke og resonnere.

Bidrar til å engasjere barna i en prøve-og-feile-prosess.

 • Tenk hvis du var like høy som denne pinnen. Hvordan hadde verden vært annerledes for deg da? Hva hvis alle hus var så høye?" 
 • Tror du at du kan hoppe lengre enn denne pinnen? Hva med baklengs? Hva med de voksne?
 • Hva i omgivelsene våre kan være så langt som denne pinnen?
 • Er trærne med de tykkeste stammene de sterkeste, tror du? Hvorfor / hvorfor ikke?"
 • Hvorfor tror du at noen fant opp meteren, og hva er lurt med den?

Utvide

Oppfordrer barna til å utforske situasjonen videre eller dypere, til å se for seg hva som vil skje hvis man endrer eller legger til noe. 
Hjelper barna til å visualisere og forutse.

 • Hva vil skje hvis treet får vokse i hundre år til?
 • Hvor mange meter i lengdehopp er verdensrekorden, tror du? Skal vi finne det ut?
 • Finner vi noen trær hvor stammen er omtrent en halv meter lang? Hvordan kan vi finne ut det?

Huske/dokumentere

Oppmuntrer barna til å tenke på hvordan de kan holde oversikt over det de har gjort, enten for å utforske matematikken her og nå, for å referere til en annen gang de gjorde noe, eller for å kommunisere til noen andre om det de har gjort. Barna vil kanskje ta bilder, tegne symboler, at den voksne skriver ned, o.l.

 • Hvordan skal vi skrive ned hvor mange pinner vi fant som er lengre enn én meter?
 • Skal vi ta et bilde av dette for å huske det bedre?
 • Hvordan skal vi klare å finne igjen det treet i skogen som hadde en omkrets på akkurat én meter?

Mulig utvidelse

Du kan utvide aktiviteten til å introdusere begrepet meter. Ta med en meterstokk som du viser barna. La dem få kjenne på hvor lang en meter er. Sammenlign med barna selv og ting i naturen. Er barna lengre eller kortere enn en meter? Kan vi finne pinner som er kortere eller lengre enn en meter? For videre utforskning kan barna få en hyssingbit hver som er én meter lang. La dem sammenligne lengden rundt trestammer med hyssingbiten. Finnes det en stamme i skogen som har større omkrets enn én meter?

Stammer

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17