Julelenker

Aktivitet

Du trenger:

  • fargete A4-ark, eventuelt glanspapir
  • lim
  • saks
  • tråd

La barna klippe fargete A4-ark i lange, smale (ca. 2 cm) rektangler fra langsiden. Da blir rektanglene ca. 21 x 2 cm.

Et barn som limer en ring til lenke

Del 1: Lag en julelenke som er like lang som deg selv

Gi barna den utfordringen at de skal lage en julelenke som er like lang som dem selv. La dem få god tid til å tenke på hvordan de vil begynne, og løft frem barnas ulike tankemåter underveis i prosessen. På bildene ser vi to jenter som løser utfordringen ved å sammenligne lenken med sin egen høyde. De gjør dette flere ganger i prosessen for å være sikre på at lenken ikke blir for lang.

Bruk begreper som lang, lengre, flere, færre og neste aktivt sammen med barna og still spørsmål som:

  • Hvordan vil du starte?
  • Hvordan kan du finne ut om lenka er for kort eller for lang?
  • Hva skjer hvis...?
  • Hvor mange løkker tror dere er nødvendig for å lage lenka? 5 eller 100 eller 1000?
Jente 1 som sjekker at lenka er like lang som seg selv

 

Del 2: Lag en felles lang lenke

Sett sammen lenkene som barna har laget, til én lang lenke. Legg lenken på gulvet, og spør barna hvordan de kan finne ut hvor lang den er. Løft frem barnas resonnement og fremgangsmåter. Prøv ut alle ideene deres.

Et forslag som kan komme, er å måle hvor mange barn som trengs for å fylle opp lengden av lenken. Det kan dere finne ut ved at barna legger seg ved siden av lenken, mens et barn eller en voksen teller hvor mange barn som skal til.

På dette bildet ser vi en lenke som er to barn lang.

To barn ligger ved siden av en lang lenke på gulvet

Underveis i prosessen med å lage lenker kan det være at noen barn finner ut at en lenke med et visst antall ringer kan være lengre enn en lenke som består av flere ringer. Utforsk sammen med barna hvordan det kan være mulig. Still gjerne spørsmål som:

  • Hvordan kan vi gjøre en ring større eller mindre?
  • Hvordan henger størrelsen på ringene sammen med lengden av lenken?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

I denne aktiviteten får barna erfaringer med å lage en lang julelenke ved å sette sammen ringer til en større enhet. Barna kan sammenligne lengden av lenkene og dermed møte begreper som lang, lengre, kort, kortere og like lang. Barna kan videre resonnere rundt hvordan de kan lage en lenke som er like lang som dem selv. Barna kan få erfaringer med måling ved at dere bruker ulike vilkårlige enheter som måleenhet for å måle lengden av julelenka (for eksempel skritt, barnas egen lengde eller kaplaklosser).

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17