Julelenker

Aktivitet

Du trenger:

  • fargete A4-ark, eventuelt glanspapir, lim, saks og tråd

La barna klippe fargete A4-ark i lange, smale (ca. 2 cm) rektangler fra langsiden. Da blir rektanglene ca. 21 x 2 cm.

Ta litt lim på enden av den første strimmelen du skal bruke, og lim fast den andre enden, slik at strimmelen blir en ring. Pass på at strimmelen ikke blir vridd, for da blir det et møbiusbånd. Det er det også spennende å utforske, men det kan bli en annen gang. Tre en ny strimmel gjennom ringen, ta lim på enden av strimmelen og lim fast den andre enden slik at det blir en ny ring som henger fast i den første. Tre neste strimmel gjennom den forrige ringen du laget, og lim sammen endene til en ny ring. Fortsett slik til lenken har ønsket lengde. På bildene ser vi barn som lager julelenker.

Et barn som limer en ring til lenke

Del 1: Lag en julelenke som er like lang som deg selv

Gi barna den utfordringen at de skal lage en julelenke som er like lang som dem selv. La dem få god tid til å tenke på hvordan de vil begynne, og løft frem barnas ulike tankemåter underveis i prosessen. På bildene ser vi to jenter som løser utfordringen ved å sammenligne lenken med sin egen høyde. De gjør dette flere ganger i prosessen for å være sikre på at lenken ikke blir for lang.

Jente 1 som sjekker at lenka er like lang som seg selv
Bruk begreper som lang, lengre, flere, færre og neste aktivt sammen med barna.

 

Del 2: Lag en felles lang lenke

Sett sammen lenkene som barna har laget, til én lang lenke. Legg lenken på gulvet, og spør barna hvordan de kan finne ut hvor lang den er. Løft frem barnas resonnement og fremgangsmåter. Prøv ut alle ideene deres.

Et forslag som kan komme, er å måle hvor mange barn som trengs for å fylle opp lengden av lenken. Det kan dere finne ut ved at barna legger seg ved siden av lenken, mens et barn eller en voksen teller hvor mange barn som skal til.

På dette bildet ser vi en lenke som er to barn lang.

To barn ligger ved siden av en lang lenke på gulvet

Underveis i prosessen med å lage lenker kan det være at noen barn finner ut at en lenke med et visst antall ringer kan være lengre enn en lenke som består av flere ringer. Utforsk sammen med barna hvordan det kan være mulig. Still gjerne spørsmål som:

  • Hvordan kan vi gjøre en ring større eller mindre?
  • Hvordan henger størrelsen på ringene sammen med lengden av lenken?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Gi barna erfaringer med å lage en lang julelenke ved å sette sammen ringer til en større helhet.

Resonner sammen med barna om hvordan de kan lage en lenke som er like lang som dem selv.

Gi barna erfaringer med å måle lengden av en lang lenke ved å bruke deres egen lengde som måleenhet.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
Send inn svar
Læreplankoblet
17