Læreplankoblet

Pappa fotograferer

Aktivitet

Bilde fra skolemelk

Løsning

Løsning med tabell i Excel.

Her ser vi alle kombinasjonene som barna kan stille seg opp etter. Vi ser at kun fire kombinasjoner oppfyller kravene om at Kate og Laura og Ivar og Laura skal stå ved siden av hverandre. 

Vi vet at Laura må ha plass til en person på begge sidene, og hun kan derfor ikke stå ytterst. Vi vet også at hun ikke skal stå ved siden av Vidar, så han må stå ytterst. Da ser vi at det er to mulig kombinasjoner hvor Vidar står ytterst, mens Laura ikke gjør det. Siden Kate og Ivar kan stå på begge sidene av Laura, får vi fire mulige kombinasjoner:

Løsning med tegning

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å utvikle kompetanse i å utforme egne resonnementer, både for å løse problemet og for å argumentere for framgangsmåter og løsninger. Elevene vil også få behov for å systematisere funnene sine i arbeid med oppgaven.

Mulig tilnærming

Elevenes nysgjerrighet kan vekkes ved at læreren begynner å se på melkekartongen og si noe om at dette var en spennende utfordring. Samtidig kan bildet vises for alle elevene.

Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner.  Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som baserer seg på opplysningene i oppgaven, og oppmuntre alle til å jobbe mot forklaringer som tar med det i argumentene.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvordan kan man begynne, og hvorfor?
  • Kan du bruke strategien «prøve og feile» og se om du får noen ideer etter å ha prøvd det?
  • Hvordan beholder man en god oversikt over det man har funnet ut?
  • Kan du utforske dette systematisk på noen måte?
  • Hvor kan Laura og Kate stå?

Mulig utvidelse

Pappa har lyst til å være med på et vennebildet og tar fram selfiestanga. Hvordan vil det da gå med ønskene til Laura og Kate, og hvordan vil dette påvirke ønsket til Ivar?

  • Hvor mange plasseringer tilfredsstiller alle ønskene, både til Laura, Kate og Ivar?
  • Hvor mange plasseringer tilfredsstiller ønskene til Laura og Kate?
  • Hvor mange plasseringer tilfredsstiller ønsket til Ivar?
  • Hvor burde pappa være plassert om alle ønskene ble oppfylt?

Mulig støtte

Hjelpe elever til å strukturere utprøvingen. Her kan Post-it lapper være til god hjelp. Skriv et navn på hver lapp. Slik kan elevene enkelt skifte plasser i utprøvingen.

En tabell vil være til hjelp for å holde oversikt over de ulike plasseringene

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8