Hva ser du?

Stikkord: Romforståelse

Aktivitet

Du trenger:

  • rekvisitter som kan flyttes på

Denne aktiviteten leker dere utendørs. Det er en variant av “Kims lek” der barna skal lete etter endringer i omgivelsene. Ta utgangspunkt i to yttervegger. Barna står langs den ene veggen og du langs den andre, slik at dere ikke ser hverandre. Mellom dere er det et hushjørne. Merk at matematisk sett er hushjørnet en kant og husveggen en sideflate.

La barna komme rundt hushjørnet og se hvordan det ser ut i området der du står. Deretter går de tilbake. Nå kan du gjøre noen raske endringer på ditt område, f.eks. flytte på noe, ta bort noe eller tilføre noe. Så kommer barna tilbake og kikker. Kan de oppdage hva du har endret?

Leken fortsetter på samme måte, og dere bytter på hvem som endrer ting, og hvem som kikker.

Jente som kikker rundt et hushjørne

Ta barnegruppen med på tur i nærmiljøet. Nå skal dere gjennomføre aktiviteten dere har gjort i barnehagen, i nærheten av trafikken. Dere kan gjemme dere bak et hushjørne, et gjerde, en parkert bil, en brøytekant eller lignende. Denne gangen stiller du deg på samme side som barna. Titt ut på trafikken fra der dere står, og snakk om hva dere ser. Trekk dere så tilbake slik at dere ikke ser trafikken lenger, og tell til 5. Deretter ser dere på nytt. Hva ser dere nå? Hva har endret seg? Hva er likt som i sted?

Jente som kikker ut bak en port

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

Med denne aktiviteten kan barnehagen bidra til at barna bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse. Det å gjenkjenne objekter på en forvirrende bakgrunn er en del av persepsjonen. Persepsjon handler om å oppfatte omverdenen med sansene og analysere denne informasjonen. Persepsjon bidrar til å utvikle mental forståelse av rommet, og bidrar derfor til romforståelse. Trafikkbildet er i stadig endring, og barna må øve seg på å “lese” trafikken. I denne aktiviteten støtter du barna i å utvikle oppmerksomheten sin på endringer, og bidrar til at de får en begynnende forståelse av at trafikkbildet ikke er statisk.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17