Fantasidyr

Aktivitet

Du trenger:

 • pinner, steiner, blader, tang eller andre tilgjengelige naturmaterialer

Aktiviteten starter med at dere sammen finner steiner, tang, skjell, pinner og annet naturmateriale dere lett får tak i. Samle materialet i en haug foran dere. Oppmuntre barna til å sette ord på de ulike materialene og egenskapene deres. Snakk om at noen pinner er lange og andre korte, at noen steiner er runde og andre flate, at noen skjell er store og andre små.

Barna skal nå lage fantasidyr av naturmaterialene som dere har funnet. De kan gjerne lage fantasidyr sammen i mindre grupper. Kanskje dere kan lage et langt slangelignende dyr som bukter seg i gresset, eller en bred edderkopplignende skapning med ti korte bein og lange følehorn, eller en liten tusselus med et øye festet på hver av de tre føttene sine? La kreativiteten blomstre, og la samspillet med barna være preget av barnas medvirkning, deres frihet til egen tenkning og alles kreative krumspring.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

I denne aktiviteten kan barna erfare størrelser med kropp og sanser gjennom lekende og undersøkende arbeid med naturmaterialer. I samspill med andre barn og voksne kan de oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger ved å være kreative og skapende. Barna skal lage fantasidyr som stimulerer til samtale omkring matematiske begreper.

Gode veiledningsspørsmål

Beskrive

Bidrar til at barna utforsker og oppdager egenskapene til de ulike materialene og dyrene. De må sette ord på likheter og ulikheter, samt bruke matematiske begreper.

 • Fortell meg om dyret dere har laget.
 • Hvorfor har dere lagt pinnene slik?
 • Hva er likt/ulikt med dyrene deres?
 • Hvordan kan vi se at dyret er farlig?
 • Ville dere hatt dette dyret som kjæledyr hjemme? Hvorfor, hvorfor ikke?

Resonnere

 • Oppmuntrer barna til å tenke og resonnere.
 • De må forklare og argumentere.
 • Hvilket av dyrene er det største?
 • Hva heter dyret deres?
 • Hvor bor dyret deres, og hva spiser det til middag?

Utvide

Oppfordrer barna til å utforske situasjonen videre eller dypere, ved å se for seg hva som vil skje hvis man endrer eller legger til noe
Hjelper barna til å visualisere og forutse.

 • Hvordan vil dyret vokse i fremtiden? Hvor stort kan det bli?
 • Hva hvis dere skulle bruke fire pinner til? Hvordan ville dyret forandret seg da?
 • Skal vi lage et dyr til – et som er helt annerledes enn dette dyret? Hvordan ser det ut?
 • Skal vi lese en bok om spennende dyr og se om vi finner noen som ligner på våre fantasidyr?

Huske/dokumentere

Oppmuntrer barna til å tenke på hvordan de kan huske det de har laget, eller for å vise til noen andre det de har gjort. Gjennom å ta bilder av dyrene dere har laget, kan barna snakke om dem også når dere er tilbake i barnehagen. Bruk barnas opplevelser til å vise dem at matematikk er nyttig til mange ting i dagliglivet.

 • Hvordan skal vi ta bilde av dyret dere har laget, og hvor skal vi henge det?
 • Skal vi sammen lage en fortelling om dyret, som jeg skriver ned?
 • Hvordan skal vi huske hvor vi laget dyret, slik at vi kan finne det igjen?

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17