Bump et barn

Aktivitet

Du trenger:

  • maskeringstape, kritt eller tusj på gråpapir

Lag et \(4\times4\)-koordinatsystem med maskeringstape eller kritt inne i barnehagen eller utendørs. Marker x- og y-aksen ved for eksempel å angi farger langs x-aksen og terningsymboler langs y-aksen. Aktiviteten passer godt for en gruppe på 4-8 barn.

Bilde av spillet "Bump et barn"

Et barn, bumperen, står med ryggen til koordinatsystemet. De andre barna fordeler seg i feltene/koordinatene der de vil. På bumperens signal begynner barna å hoppe rundt fra felt til felt i koordinatsystemet. Etter 5-10 sekunder roper bumperen «Stopp!» og barna blir stående stille i ruta si. Bumperen velger så tre felter i koordinatsystemet som han ønsker å bumpe, og oppgir koordinatene for disse feltene. For eksempel kan ett av feltene være «rød – to». Hvis det står et barn på dette feltet så skal barnet rope «Bumpa!» og sette seg ned. Hvis det ikke er noe barn i feltet så skjer det ingenting. Etter tre gjett så bytter dere bumper, og de andre barna sprer seg i koordinatsystemet på nytt.

Still spørsmål som:

  • Hvilke felt finnes?
  • Hvordan kan vi angi feltene i koordinatsystemet på andre måter?
  • Hvordan kan vi huske hvilke felt vi har gjettet før?
  • Hvordan kan vi finne ut hvor mange felt det er til sammen?
  • Var det noen som tenkte på en annen måte? Hvordan tenkte du?

Starthjelp

  • Plasser et objekt i ett av feltene og bli enige om hva en kan kalle dette feltet.
  • La barna stå i et felt og bli enige om hva en kan kalle feltet de står i.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

I denne aktiviteten blir barna kjent med koordinatsystem. Barna erfarer hvordan feltene i systemet får navn på en systematisk måte ved at dere navngir x-aksen og y-aksen. Barna møter dermed matematiske symboler og deres betydning i en ny sammenheng.

Ved å bevege seg i systemet erfarer barna matematiske begreper som rekke, rad, inni, utenfor, neste, forrige, bak, foran, mellom, høyre, venstre. Barna får videre erfaring med å holde oversikt over gjettingen sin og over antall poeng hvert barn får.

Mulig utvidelse

Bumperen får ett poeng for hvert barn han bumper, og vinneren er barnet som først får 10 poeng.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Send inn svar