Lag en utstilling ute

Aktivitet

Du trenger: 

  • bøtter eller poser

Både barn og voksne liker å samle på ting og lage samlinger av ulike objekter. Det kan være å samle på fotballkort, servietter, frimerker, mynter, steiner, skjell, klistremerker, viskelær, glansbilder eller klinkekuler, bare for å nevne noe. Det vi samler på, blir ofte ordnet i ulike system og mønstre etter forskjellige kriterier.

Barn som arrangerer objekter på et bord

Ta med barna på tur, og be dem velge seg noe som de skal samle på mens dere går, for eksempel steiner, skjell eller kongler. Ha med bøtter eller poser, slik at det blir lettere å få med seg naturmaterialene.

La barna lage en utstilling av materialet de har samlet på turen, basert på egne meninger om hvordan de vil vise det fram til andre. Du kan støtte barnas tenkning og resonnering ved å gi kommentarer og stille spørsmål, som:

  • Fortell om steinene, skjellene, konglene…
  • Er det noe som er likt eller forskjellig?
  • Fortell om utstillingen din!
  • Hvilket system brukte du da du laget utstillingen?
  • Hvorfor har du lagt fram tingene akkurat på denne måten?
  • Fortell om mønsteret i utstillingen. Hvordan fortsetter det? Mangler du noe?
Jente legger ut en rekke med kongler

Inviter noen gjester til å se på utstillingene, for eksempel andre barn eller foreldre, og la barna leke guide og forklare gjestene hvordan utstillingene er bygd opp. 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

Form: Bruke språk til å beskrive og sammenligne form og mønster, for eksempel spiss, rett, rund.

Måling: Utvikle språket fra for eksempel større, tykkere til mer spesifikke begrep, som lengre, bredere, tyngre eller med plass til mer.

Mønster: Identifisere og beskrive mønster, som ABAB (rød, blå, rød, blå), til mer avanserte, som ABCABC, ABBABB, ABBCABBC.

Tall: Legge merke til at antallet øker etter hvert som dere samler flere materialer, telle og angi antallet for hele gruppen med steiner, kongler osv.

Mulig utvidelse

La barna finne ut hvor mange objekter de har samlet, eventuelt av hver type.

Lag merkelapper eller små skilt med tegninger og/eller symbol som forteller type og/eller antall objekter.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av NRICH

17