Sykle med tidtaking

Aktivitet

Tre barn på hver sin trehjulsykkel

Du trenger: 

 • sykler
 • stoppeklokke
 • timeglass
   

Barn liker ofte å sykle ute i barnehagen. De utfordrer seg selv med både fart og vanskelige ruter. Du kan berike denne typen lek med erfaringer med tid ved å tilby barna timeglass eller stoppeklokke.

Bestem dere først for en rute, og marker start og mål. Bruk matematisk språk om plassering og retning når dere blir enige om ruta: rett, sving, til høyre, til venstre, opp, ned, over, under, på siden, foran, rundt, skarp, slak, bratt eller jevn o.l.

Utforsk deretter hvor langt dere kommer på ett minutt, tre minutt osv.

For å unngå fartskonkurranse kan dere:

 • Gjette på forhånd hvor langt dere kommer på ett minutt, markere dette stedet, og så vurdere hvor langt dere kom i forhold til det dere gjettet.
 • Markere et punkt midt i løypa der alle skal være etter at det har gått ett minutt, men likevel holde sykkelen i bevegelse helt til tidtakeren roper stopp! Slik får syklistene øvelse i å avpasse fart i forhold til tid.
 • Legge til utfordringer, for eksempel kjegler barna skal sykle sikksakk mellom, planker som vipper, eller det å ta på noe på høyre og venstre side mens de sykler forbi.

Bytt på å være tidtaker og syklist.

En stoppeklokke kan være vanskelig å forstå, men dere kan enkelt lage et stort timeglass med to tomflasker, sand og tape. Da kan tidtakeren ha ansvaret for å telle og å snu timeglasset.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

I denne aktiviteten får barna erfare matematiske begreper som:

 • bak, mellom, høyre, venstre, opp, ned, over, under, på siden, foran, rundt
 • rett, hjørne, sving, skarp, slak, bratt, jevn
 • lengre enn, kortere enn, raskere enn, saktere enn, jevn fart
 • tid, minutt, sekund

Gode veiledningsspørsmål

 • Fortell om sykkelruten du har laget!
 • Er det en annen måte å komme seg dit på?
 • Hvor lang tid tror du det vil ta?
 • Hvordan må du sykle for å komme deg dit?
 • Det er mange som sykler i dag, hvordan skal vi holde oversikt over hvor lang tid de andre bruker?

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av NRICH

17