Dagens mønster

Aktivitet

Du trenger: 

 • leker, legoklosser, perler, pinner, steiner, blad eller annet materiale som kan brukes til å lage mønster


Barn liker å se etter mønstre og å skape mønstre selv. Et mønster er en måte noe er strukturert på eller skjer på, altså en regelmessighet. Mønstre kan være enten repeterende eller økende. I repeterende mønstre blir en bestemt del repetert igjen og igjen, og økende mønstre er mønstre som stadig øker på en forutsigbar måte. Barn kan skape mønstre ved å sette sammen ulike gjenstander på en bestemt måte, eller ved å bruke kroppen sin ved å klappe, trampe, hoppe, danse o.l.

Jente tar på perlekjede med mønster

I denne aktiviteten lager personalet «Dagens mønster» med objekter fra barnehagehverdagen. Et mønster kan for eksempel være et repeterende AB-mønster av legoklosser: gul, rød, gul, rød, gul, rød, gul, rød. Barna får studere mønsteret og blir oppmuntret til å jobbe videre med det på varierte måter. For eksempel kan de kopiere mønsteret, utvide det eller lage sitt eget mønster inspirert av mønsteret. De kan lage mønster med lik oppbygging av leker, blad, post-it-lapper, former o.l. Du kan be barna lage «feil» i mønsteret sitt som de andre barna kan finne og rette opp.

En annen dag kan «Dagens mønster» være et økende mønster. For eksempel kan mønsteret være slik: pinne, én stein, pinne, to steiner, pinne, tre steiner, pinne, fire steiner, osv.

Du kan berike barnas tenkning ved å komme med kommentarer, spørsmål og nye ideer til videre utforskning der det er naturlig. For eksempel kan du oppmuntre barna til å fortelle om mønstrene de lager, og til å se hva som skjer når de endrer på noe i mønsteret.

Still spørsmål som:

 • Hva legger du merke til med mønsteret?
 • Kan du fortelle om fargene i mønsteret?
 • Hva er likt med disse mønstrene? Hva er forskjellig?
 • Hva skjer hvis …?
 • Hva er regelen i mønsteret ditt?
 • Hvordan kan du fortsette dette trappemønsteret?
 • Hva vil du kalle mønsteret ditt?
 • Ser du noe som er feil i mønsteret? Hvordan kan du fikse det?
Økende mønster

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Utforskning og erfaring med mønstre er viktige faktorer i utviklingen av matematisk forståelse siden det å kjenne igjen mønstre og se sammenhenger er fundamentalt i hele matematikkfaget. Vi omgir oss med mønstre fordi vår verden i stor grad er regelmessig og forutsigbar. Ved å snakke om mønstre med barna hjelper vi dem til å legge merke til alt det vakre som omgir oss.

Aktiviteten gir barna erfaringer med mønstre, for eksempel:

To jenter finner mønster
 • Kopiere mønstre ved å sette sammen én og én enhet til en større helhet.
 • Utvide mønstre som andre har laget, ved å fortsette med én og én enhet. Det krever at barna har forstått hvordan mønsteret er oppbygd.
 • Finne og rette opp «feil» i mønster.
 • Finne regelen i et repeterende mønster, for eksempel «det er annenhver blå og grønn», eller «det er rød, gul, blå, rød, gul, blå, igjen og igjen».
 • Kjenne igjen og beskrive et økende mønster, for eksempel «det ser ut som en trapp», «det blir én mer hver gang».
Økende mønster2

Aktiviteten gir også barna erfaringer med tall og mengder, for eksempel: 

 • Telle antall enheter som gjentar seg i et repeterende mønster, eller antall i hvert trinn i et økende mønster.
 • Kunne sette ord på hvordan økende mønster vokser, «det blir to flere hver gang».

Aktiviteten gir også barna erfaringer med posisjon og romlige sammenhenger, for eksempel:

 • Bruke begreper om plassering i rekkefølge, som neste, forrige, mellom, først, sist, annenhver.
 • Lese eller utføre et mønster både framlengs og baklengs, for eksempel «tramp, klapp, klapp, tramp, klapp, klapp» og «klapp, klapp, tramp, klapp, klapp, tramp».

Mulig utvidelse

Tilby barna mer kompliserte repeterende mønstre, som ABCD og ABBA, og varier materialet de har tilgang til. Lag mønster både inne og ute i barnehagen. Utvid mønstrene til å inkludere rytmeleker og bevegelser. Skriv ned mønstrene med symboler barna selv finner på, og snakk om hva de representerer. Lag speilsymmetriske mønstre ved å inkludere speil i mønsterlagingen. Diskuter mønstre i historier og vers.

Oppmuntre barna til å dokumentere det de ser og finner ut. Still spørsmål som:

 • Hvordan kan vi huske dette mønsteret?
 • Hvordan vil du vise fram mønsteret ditt?
 • Hvordan kan vi skrive ned mønsteret?
Speilsymmetri

Ressursen er utviklet av NRICH

Send inn svar