Stjernevinkler

Problem

Hvilken verdi har x i modellen?

To trekanter som ligger over hverandre som en stjerne

Løsning

De fire markerte vinklene utgjør vinklene i en firkant.

Derfor får vi: \(x=360^\circ-(105^\circ+115^\circ+125^\circ)=15^\circ\)

Ressursen er utviklet av NRICH