Vinkel mellom overlappende trekanter

Problem

Bildet viser to likesidede trekanter.

Hvor stor er vinkel x?

To trekanter som overlapper hverandre

 

Løsning

\(\angle CBE = (180 - 75 - 60)^\circ = 45^\circ\\\)

\(\angle DEB = (180 - 65 - 60)^\circ = 55^\circ\\\)

\(\angle BHE = (180 - 45 - 55)^\circ = 80^\circ = \angle GHC\\\)

\(\angle x = (180 - 80 - 60)^\circ  = 40^\circ\)

Trekanter