Sentralavstand

Problem

Figuren viser to sirkler i et rektangel med størrelse \(9\:cm\cdot5\:cm\).

Tegning av to sirkler som går inn i hverandre

Hva er avstanden mellom sirklenes sentrum?


 

Løsning

Sirkelens diameter er 5 cm, så radien er 2,5 cm.

Hvert sentrum er 2,5 cm fra nærmeste side i rektanglet.

Avstanden fra sentrum til sentrum blir da: \(9\:cm-(2\cdot2,5\:cm)=4\:cm\).

Finner du andre måter å løse problemet på?