Læreplankoblet

Jordbærspising

Problem

Jordbærguttene

Løsning

Alternativ E.

Kort forklaring:
Tre av guttene spiste 9 bær, det betyr at den fjerde gutten spiste 2 bær. En av de tre første spiste 3 bær. Da må de andre to ha spist 5 og 1 bær hver. Den som spiste flest har altså spist 5.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å utvikle kompetanse i å utforme egne resonnementer, både for å løse problemet og for å argumentere for fremgangsmåter og løsninger.

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan introduseres ved at bildet vises for alle elevene.

Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner.  Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som tar utgangspunkt i de tre guttene som til sammen spiser 9 jordbær og samtidig tar med den fjerde gutten som må spise 2 jordbær.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvordan kan man begynne, og hvorfor?
  • Hvordan beholder man en god oversikt over det man har funnet ut?
  • Er det noen av svaralternativene som kan være uaktuelle?
  • Hvordan vet du at du har funnet riktig alternativ?
     

Mulig utvidelse

Før guttene begynte å spise de 11 jordbærene, kom en gutt til. Han hadde med seg 5 jordbær. Han beholdt 1 jordbær selv og ønsket ikke flere jordbær. De fem guttene spiste alle jordbærene slik oppgaven beskriver.

  • Hvor mange jordbær spiste gutten som spiste flest jordbær når 5 gutter deler jordbærene?
  • Kan dere finne ut hvor mange jordbær hver av de 5 guttene spiste?
  • Lag en ny oppgave hvor den som lager oppgaven bestemmer hvor mange bær det er til sammen og hvordan bærene skal fordeles mellom et bestemt antall gutter. For eksempel kan en gutt ha dobbelt så mange bær som en annen, eller to gutter kan ha like mange bær. Lag fem svaralternativer hvor ett av dem er riktig.

Mulig støtte

Hjelp elevene til å strukturere utprøvingen.
Bruk veiledningsspørsmålene.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8