Læreplankoblet

Digitall

Problem

Tall med fyrstikker

Løsning

Alternativ D.

Når vi lager siffer med fyrstikker, og det er om å bruke flest mulig, trenger vi sju fyrstikker for å lage sifferet 8. Tallet 88 blir da det tosifra tallet vi kan lage ved å bruke flest mulig fyrstikker.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å utvikle kompetanse i å utforme egne resonnementer, både for å løse problemet og for å argumentere for framgangsmåter og løsninger.

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan introduseres ved at bildet vises for alle elevene. Elevenes nysgjerrighet kan vekkes ved at læreren sier noe om at dette var en spennende utfordring.

Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner. Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som baserer seg på antall fyrstikker i sifrene fra 0-9.

Gode veiledningsspørsmål

Vær litt gnien med veiledningsspørsmålene. La elevene streve før du stiller dem.

 • Hvordan kan man begynne, og hvorfor?
 • Hvilket siffer trenger vi flest fyrstikker for å lage?
 • Hvilke siffer kan de ulike plassene på den digitale klokken ha?

 

Mulig utvidelser

 • Et siffer på en digital klokke kan ha fire ulike plasser, to til timer og to til minutter. Hvilke siffer kan stå hvor?
   
 • Nora vil finne klokkeslettet hun trenger flest fyrstikker for å lage. Hvilket klokkeslett leter hun etter? Finnes det flere svaralternativ?
   
 • Ada brukte 14 fyrstikker for å lage et klokkeslett. Hvilke klokkeslett kunne hun ha laget?
   
 • Ola liker å regne ut siffersummen på sin digitale klokke. For eksempel når klokka er 21:17 legger han sammen tallene 2 + 1 + 1 + 7 og får 11. Hva er den største siffersummen han kan få?

 

Klokke

 

A: 12               B: 19               C: 24                D: 25               E: 36

 

Mulig støtte

Hjelp elevene til å strukturere utprøvingen.

Bruk fyrstikker/ispinner eller lignende som kan manipuleres og flyttes for å lage de ulike sifrene.

Ha en digital klokke tilgjengelig.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8