Læreplankoblet

Figur pluss figur

Problem

Symbolene

Løsning

Vi kaller de fem symbolene for ugle, katt, fisk, mus og bamse. Både symbolet bamse og katt må stå for et partall (hvordan vet vi det?). Vi har bare de to partallene 2 og 4 å velge mellom og derfor må katt stå for 2 ettersom katt + katt er lik bamse. Bamse må stå for tallet 4. Da må mus stå for 1 og fisk for 5. Ugla må da stå for tallet 3.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å bli kjent med ideen om at et symbol kan representere et tall. Den gir også elevene mulighet til å reflektere over addisjon med partall og oddetall og at det dobbelte av et hvilket som helst tall alltid vil gi et partall.

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan introduseres ved at bildet vises for alle elevene. Elevenes nysgjerrighet kan vekkes ved at læreren sier noe om at dette var en spennende utfordring.

Be elevene om å tenke individuelt over hvor de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner.  Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som baserer seg på egenskaper ved partall/oddetall eller som er systematiske i sin utprøving, og oppmuntre alle til å jobbe mot slike forklaringer.

Gode veiledningsspørsmål

Vær litt gnien med veiledningsspørsmålene. La elevene streve før du stiller dem.

  • Hvor kan man begynne, og hvorfor?
  • Hvorfor kan ikke katt være lik 1? Hva kan katt være lik?
  • Hva skjer når man adderer to partall?
  • Hva skjer når man adderer to oddetall?
  • Hva skjer når man adderer et partall med et oddetall?
  • Hvordan beholder man en god oversikt over det man har funnet ut?

 

Mulig utvidelse

Elever kan lage egne oppgaver der de bruker former som symboler og teste disse oppgavene på en venn.

Mulig støtte

Kopieringsoriginal med alle symbolene finnes her.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8