Læreplankoblet

Turnering på idrettsplassen

Problem

 

Turnering på skolen

Løsning

Alternativ D. Så langt har 13+19=32 barn meldt seg på. 32 barn er ikke delelig med 6. For at det skal bli like mange barn på hvert av de seks lagene, må 4 flere barn melde seg på turneringa.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å utvikle kompetanse i å utforme egne resonnementer, både for å løse problemet og for å argumentere for framgangsmåter og løsninger.
 

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan introduseres ved å vise bildet til alle elevene.

Be dem om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner.  Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som baserer seg på ulike tall som er delelig med 6, og oppmuntre alle til å jobbe mot forklaringer som tar med det i argumentene.
 

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvordan kan man begynne, og hvorfor?
  • Kan du bruke strategien «prøve og feile» og se om du får noen ideer etter å ha prøvd det?
  • Hvordan beholder man en god oversikt over det man har funnet ut?
     

Mulig utvidelse

Hva vil bli riktig svaralternativ om turneringen utvides til 7 lag?

Hva om turneringen ble utvidet til 8 lag, eller 9 lag?

Kan dere finne andre svaralternativer, der bare ett av svaralternativene kan være riktig?
 

Mulig støtte

Noen elever vil kanskje trenge litt hjelp til å strukturere utprøvingen.

Hvordan kan antall deltakere per lag hjelpe oss til å finne riktig antall deltakere totalt?

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8