Problematiske, plane romfigurer

Aktivitet

En utbrettet terning har blitt delt i to. Den kan settes sammen på flere måter, slik at den kan brettes tilbake til en terning.

En utbrettet terning i to biter

Nedenfor ser du ni utbrettede figurer som er delt i to, slik som terningen ovenfor.

9 utbrettede figurer delt i to

Kan du se hvilke biter som passer sammen?

Starthjelp

Det kan være til hjelp å klippe ut og brette figurene. Du kan skrive ut figurene fra denne kopioriginalen.

Figurene er:

 • terning
 • firkantet prisme
 • tetraeder
 • kvadratisk pyramide
 • femkantet pyramide
 • sekskantet pyramide
 • trekantet prisme
 • femkantet prisme
 • trapesformet prisme

Løsning

A-H
B-F
C-P
D-N
E-K
G-Q
J-R
L-M
O-S

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Aktiviteten krever at elevene tenker nøye på den utbrettede utgaven av forskjellige romfigurer. Det holder ikke å vite omtrent hvordan figurene ser ut. Antall og form på sideflater og hvordan de er satt sammen, er viktig. Gjennom å arbeide med oppgaven vil elevene utvikle visualiseringsferdighetene sine og få kjennskap til hensiktsmessige begreper. Oppgaven legger til rette for å arbeide med beskrivelse av egenskaper til romfigurer.

Mulig tilnærming

Du kan begynne med å snakke om egenskapene til noen romfigurer sammen med klassen, for eksempel ved å ha to figurer ved siden av hverandre og spørre om likheter og ulikheter mellom dem.

Oppgaven kan introduseres på en storskjerm, men det vil være nyttig for elevene å ha tilgang til denne kopioriginalen mens de arbeider sammen i par, slik at de kan snakke sammen om ideene sine. Sakser og teip vil også være til hjelp.

Noen elever vil sikkert sette pris på å utforske og finne ut hvilke figurer som skal bygges på egen hånd, mens andre arbeider bedre ved å vite hvilke ni figurer som er utgangspunktet. Figurene er terning, firkantet prisme, tetraeder, kvadratisk pyramide, femkantet pyramide, sekskantet pyramide, trekantet prisme, femkantet prisme og trapesformet prisme.

Gode veiledningsspørsmål

 • Hvordan vet du at disse to bitene passer sammen?
 • Hvilken bit kan passe sammen med denne?
 • Hvilke figurer utgjør sideflatene i en ... eller et … ?

Mulig utvidelse

Elever kan lage tegninger av noen utbrettede figurer og dele dem opp for å lage oppgaver til medelever.

Mulig støtte

Du kan la noen elever begynne med færre figurer, for eksempel bitene B, E, F, K, L og M.

Ressursen er utviklet av NRICH