Baravelle

Aktivitet

Titt på bildet en liten stund før du ser bort.

Bilde

Baravelle bilde


Kan du

 • gjenskape bildet?
 • beskrive bildet?
 • si noe om det matematiske som du legger merke til?
 • komme på noen matematiske spørsmål som du vil finne ut av?
   

Her er det en kopioriginal med bildet.

 

Lærerveiledning

Hva ønsker vi med denne oppgaven?

Målet med å studere bildet er å legge til rette for diskusjon om forskjellige måter å se på, og å stille spørsmål som kan oppmuntre til videre undersøkelser.

Mulig tilnærming

Se på bildet i omtrent ett minutt før du gjemmer det eller tar det bort. Del deretter ideer.

Velg ut en eller to ideer eller spørsmål som klassen undersøker videre, for eksempel:

 • Gjenskape bildet
 • Finne ut hvor stor brøkdel av hele figuren som er hvit, rød eller blå
   

Gode veiledningsspørsmål

 • Kan du fortsette mønsteret innover? Utover?
 • Kan du forklare hvorfor du mener at brøken får denne verdien?
   

Mulig utvidelse

Kan du finne forholdet mellom lengdene på sidene i trekantene?

Ressursen er utviklet av NRICH