Baravelle

Aktivitet

Titt på bildet en liten stund før du klikker det bort.

 

Baravelle bilde

Kan du

  • beskrive bildet?
  • si noe om hva du legger merke til?
  • komme på noen matematiske spørsmål som du vil finne ut av?
     

Her er det en kopioriginal med bildet.

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Målet med å studere bildet er å legge til rette for diskusjon om forskjellige måter å se på, og å stille spørsmål som kan oppmuntre til videre undersøkelser.

Mulig tilnærming

Se på bildet i omtrent ett minutt før du gjemmer det eller tar det bort. Del deretter ideer.

Velg ut en eller to ideer eller spørsmål som dere undersøker videre, for eksempel:

  • Gjenskape bildet
  • Finne ut hvor stor del av hele figuren som er hvit, rød eller blå

Gode veiledningsspørsmål

  • Kan du fortsette mønsteret innover? Utover?
  • Ligner den på noe du kjenner fra før?
  • Hvilke andre steder kan du finne spiraler?

 

Ressursen er utviklet av NRICH

Send inn svar