Tegn figuren

Aktivitet

Denne aktiviteten krever samarbeid, enten i par eller i små grupper.

Dere må skrive ut og klippe ut de åtte kortene på denne kopioriginalen.

Kan dere bruke informasjonen på kortene til å tegne figuren som beskrives?

Trenger dere all informasjonen som blir gitt? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Starthjelp

  • Kan du bruke kortene til å si noe om hvilke figurer det ikke kan være?
  • Hvordan holder du orden på det du vet så langt?

Løsning

Figuren er et rektangel med lengde 12 cm og bredde 2 cm.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe til med å styrke elevenes forståelse av egenskapene til firkanter, areal, omkrets og symmetri. Den kan være nyttig i en vurderingssituasjon.

Mulig tilnærming

Del ut kortene til par eller små grupper, og forklar elevene at de skal prøve å tegne figuren som beskrives på kortene. Ikke si mer enn det i begynnelsen. Trekk deg heller litt tilbake og observer elevene mens de begynner arbeidet. Det kan være hensiktsmessig å ha ruteark (mm eller cm) tilgjengelig i tilfelle elevene ber om det.

Vær på utkikk etter elever som har en organisert og systematisk tilnærming. Kanskje diskuterer elever ett og ett kort og blir enige om hva det forteller dem. Kanskje har de oppdaget noen kort som sammen begrenser mulighetene for hvilken figur det kan være snakk om. Etter en stund kan du ta en liten diskusjon i plenum, slik at de som vil, kan dele tankene sine. Det kan hjelpe de som eventuelt sitter fast, med å komme i gang, mens andre får øving i å kommunisere ideene sine.

Om du ønsker å fokusere mer på tegning og konstruksjon, kan du introdusere oppgaven på en litt annen måte. Del elevene i grupper på fire. Be gruppene om å legge kortene på bordet med teksten ned før de snur ett kort. Deretter skal de tegne (i par) en figur som oppfyller kriteriet som står på arket, før de sammenligner figuren sin med det andre paret i gruppen. Gruppene snur så kort nummer to, og hvert par i gruppene endrer tegningene sine slik at de oppfyller begge kriteriene. Slik fortsetter dere til alle kortene er snudd.

Gi elevene nok tid til å fullføre oppgaven, slik at en avsluttende plenumsdiskusjon kan fokusere på om all informasjonen var nødvendig. Var noen kort overflødige? Hvilke? Hvorfor?

Gode veiledningsspørsmål

  • Hva forteller dette deg om figuren?
  • Hva vet vi nå?
  • Hvordan holder du oversikt på det du vet så langt?

Mulig utvidelse

Noen elever vil like å bli utfordret til å lage sin egen versjon av oppgaven. Du må kanskje bestemme at det må være én løsning, eller du vil kanskje at de skal lage en oppgave med to eller flere løsninger. Når noen har laget en ny oppgave, må den selvfølgelig prøves ut!

Mulig støtte

Du kan gi noen elever et ark med forskjellige figurer på, der den ene tilsvarer den riktige løsningen. Slik kan oppgaven utfordre mer til sammenligning enn til det å skape.

Ressursen er utviklet av NRICH