Seks plasser å besøke

Aktivitet

Vi skal undersøke plasser som kan besøkes.

Her er et kart:

Kart med 6 plasser

 

Det finnes seks plasser å besøke:

 1. Bekjente som bor i det høye huset
 2. Venner som bor i huset med trær
 3. Den brede skolebygningen
 4. Den blå kirken
 5. Helsesenteret med blått tak og rosa vegger
 6. Den lille rosa butikken, som har blitt litt skeiv
   

Du bor i det gule huset nederst på kartet.

Beskriv reisen din til hver av de seks plassene når du starter fra huset ditt. Du må beskrive svingene i veien (hvor mye de svinger) og hvilken vei du må svinge i kryssene.

Prøv gjerne dette kartet etterpå:

Nytt kart med 6 plasser

Her kan du besøke de samme bygningene, men de ligger på andre steder.

Starthjelp

 • Når du kommer til et kryss, kan du se for deg at du snur deg i den retningen du ønsker å gå. Hvor stor del av en hel runde må du snu deg? Hvor mange grader kan det være?
 • Du kan samarbeide med noen, tegne opp kartet utendørs og prøve å gå langs kartet.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven egner seg godt når elevene har noe erfaring med måling av vinkler i grader, og kan være et fint utgangspunkt for å diskutere begreper som rotasjon og innvendig og utvendig vinkel.

Mulig tilnærming

Oppgaven kan gjerne introduseres ved at en elev går langs en løype med noen svinger og kryss. Du kan sette opp en løype i en gymsal eller i skolegården, der elevene for eksempel må passere hindre for å komme fram. Utfordre deretter elevene til å se for seg at de observerer situasjonen fra et fugleperspektiv, og be dem skissere løypa fra dette perspektivet. Noen elever kan tegne en rute fra A til B på skissen sin, og etter tur instruere andre elever i hvordan de skal følge ruten, med bare muntlige instruksjoner. Med de andre elevene i klassen som observatører kan dette hjelpe til med å utvikle et felles begrepsapparat, slik at instruksjoner kan gis presist.

Når elevene arbeider med oppgaven, kan det være nyttig å dele ut denne kopioriginalen. Alle vinklene er multipler av 45°, så det er ikke behov for gradskiver.

Gode veiledningsspørsmål

 • Hvor stor er denne svingen sammenlignet med denne (f.eks. en rett vinkel)?
 • Hvordan finner du ut hvor mange grader vinklene er hver gang?

Mulig utvidelse

Eldre eller mer erfarne elever kan prøve et tredje kart med forskjellige plasser å starte (start der det er 1, 2, 3, 4 eller 5 gule hus).

Kart med flere startpunkter

 

Her er en kopioriginal med dette kartet. Elevene kan også finne lengdene på rutene til de fem plassene de kan besøke i dette kartet.

Noen elever vil kanskje ønske å lage egne kart, for så å utfordre medelever til å beskrive forskjellige ruter.

Mulig støtte

Lekematter med veier kan brukes i en annen praktisk tilnærming. En robot som kan programmeres, kan også være nyttig.

Ressursen er utviklet av NRICH