Læreplankoblet

Egyptisk tau

Aktivitet

Det sies at de gamle egypterne laget rettvinklede trekanter ved å bruke et tau som ved hjelp av knuter var delt opp i 12 like store deler.

Snøre med knuter
Snøre med knuter lagt i trekant

 

 

 

 

 

Hvilke andre trekanter kan du lage dersom du bruker et tau som er delt opp på samme måte? Du må ha en knute i hvert hjørne.

Hvilke regulære figurer kan du lage? I regulære figurer er alle vinklene like store, og alle sidene er like lange.

Starthjelp

Det kan være enklere å håndtere andre hjelpemidler som består av 12 like deler, for eksempel fyrstikker eller ispinner, særlig for de yngste elevene.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven gir elevene kunnskap om mangekanter, samtidig som de må ta i bruk addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon med små tall. Den legger også til rette for at elevene kan reflektere rundt alternative strategier og effektiviteten av dem.

Mulig tilnærming

Du kan bruke oppgaven når dere arbeider med både tall og geometri. Vis bildet av trekanten som er satt sammen av tau, og la elevene beskrive det de ser. Styr samtalen mot at tauet er delt opp i 12 like store deler, og be elevene om å undersøke andre mulige trekanter ved hjelp av tau, fyrstikker, ispinner eller lignende. Det kan være hensiktsmessig å legge til rette for samarbeid i par, slik at elevene kan drøfte tankene sine med en partner.

Gå deretter over til den andre delen av oppgaven, og utfordre elevene til å finne regulære figurer som kan lages med de samme 12 delene.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvordan vet du at du har funnet alle mulige figurer?
  • Kan du forklare hvorfor du ikke kan lage flere figurer?
  • Hvilke tall er faktorer i tallet 12? Kan dette hjelpe deg når du vil lage regulære mangekanter?

Mulig utvidelse

Hvis vi lager flere enn 12 knuter på et tau for å lage en rettvinklet trekant, hvor mange knuter må vi ha da? Forklar.

Ressursen er utviklet av NRICH

8