Lag rektangler

Aktivitet

Denne oppgaven krever samarbeid i grupper på fire.

Rektangel-puslebiter

Oppgaven går ut på at hvert gruppemedlem skal ende opp med et 4x6-rektangel foran seg. Oppgaven er gjennomført når alle medlemmene har fullført sitt rektangel.

Som gruppe må dere

 • respondere på andres behov
 • hjelpe andre med å klare ting selv og gjøre hverandre gode
   

Dere skal arbeide i grupper på fire. Klipp ut de 16 figurene, og fordel dem tilfeldig mellom gruppemedlemmene, slik at alle har fire figurer hver.

Gruppemedlemmene sender figurer til hverandre for å hjelpe hverandre med å fullføre rektanglene.

Regler:

 • Ingen kan snakke eller gi tegn til andre gruppemedlemmer.
 • Hvert gruppemedlem begynner med fire figurer foran seg.
 • Figurene skal være synlige for alle gruppemedlemmene.
 • Et gruppemedlem kan bare sende fra seg figurer, ikke ta fra andre gruppemedlemmer.
 • Hvert gruppemedlem må ha minst to figurer foran seg hele tiden.
   

Bruk en observatør som kontrollerer at gruppen følger reglene, og som deler ut et hint  hvert femte minutt, dersom gruppen ikke opplever framgang.

Starthjelp

 • Hva er arealet av rektanglene?
 • Hva kan lengden til hvert rektangel være?

Kort med hint kan lastes ned her.

Løsning

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven legger til rette for samarbeid og krever at elevene responderer på behovene til andre, reflekterer over behovene til hele gruppen og hjelper hverandre med å løse utfordringer på egen hånd.

Mulig tilnærming

Elevene må deles inn i grupper på fire. Om det ikke går opp med antallet elever, kan en femte elev på gruppa få rollen som observatør og ha ansvaret for å dele ut hint til riktig tid og passe på at gruppa ellers følger reglene. Informer klassen om aktiviteten og reglene som må følges. Velg ut en gruppeleder for hver gruppe, og be dem dele ut bitene som skal settes sammen til rektangler, i tilfeldig rekkefølge.

Spør elevene om viktige ting de lærte om samarbeid, når de blir ferdige. La også eventuelle observatører komme med sine synspunkter. Bidra med egne synspunkter, og bruk litt tid på å diskutere hvordan samarbeid kan bli mer effektivt i framtiden.

Gode veiledningsspørsmål

Denne aktiviteten skal foregå i stillhet. Veiledningsspørsmål under aktiviteten bør derfor unngås, men i diskusjonen i etterkant kan du for eksempel spørre om noen kan gi eksempler på situasjoner der noen oppdaget hva de trengte, og prøvde å hjelpe.

Ressursen er utviklet av NRICH