Byggeklosser

Aktivitet

Her ser du noen tredimensjonale figurer som er satt sammen av terninger. Kan du lage disse figurene selv?

Hvordan tror du de ser ut fra en annen side? Tegn figurene fra flere forskjellige sider.

 

4 gule klosser
4 lilla kvadrater

 

5 røde klosser i kors
6 grønne klosser

Starthjelp

  • Det kan være til hjelp å bruke centikuber eller andre terninger som kan settes sammen.
  • Prøv å begynne på en ende, og legg til en terning om gangen.
  • Det kan hjelpe å tegne på isometrisk papir.

Lærerveiledning

Hva ønsker vi med denne oppgaven?

Å gå fra to til tre dimensjoner kan være utfordrende på dette nivået. Denne oppgaven gir elevene erfaringer med nettopp det, og legger også til rette for å gå fra tre til to dimensjoner. Den støtter også elevenes språklige utvikling når de må beskrive posisjoner som over, under, bak, foran, høyre og venstre.

Mulig tilnærming

Til denne oppgaven trenger du mange centikuber eller lignende. Vis bildet av figurene på storskjerm. Du kan begynne med en av figurene, for eksempel den gule, og be elevene beskrive den. Oppfordre dem til å snakke om antall kuber som figuren består av, og hvordan de er plassert i forhold til hverandre. Noen vil kanskje si at det ligner på en L-form.

Be elevene lage den gule figuren, alene eller sammen i par. De kan sammenligne figurene sine for å kontrollere at de er like. Litt avhengig av alder og nivå kan du også utfordre elevene til å tegne figuren på isometrisk papir, prøve å tegne den på vanlig papir, eller bare sette den på bordet, slik at den ser annerledes ut enn figuren på bildet (annen orientering).

De andre figurene kan elevene arbeide med på samme måte. Du kan ta bilder av modeller og tegninger og lage en utstilling.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvor mange kuber eller terninger trenger du for å lage den figuren?
  • Kan du forklare hvordan de er satt sammen?

Mulig støtte

Det kan være til hjelp at du har laget figurene før timen, og kan vise dem til klassen. Elevene kan synes det er lettere å gjenskape en «ekte» figur i stedet for en som bare er på et bilde.

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8