12345

Problem

Rekken 123451234512345 ... fortsetter og danner et tall med 2000 siffer.
Hva er summen av alle sifferne?

 

Løsning

Tallet kan deles opp i 400 grupper med '12345'. Summen av sifferne i hver gruppe er 15. Dermed blir summen av de 2000 sifferne 400 x 15 = 6000.
Alternativt: gjennomsnittet av de fem tallene i hver gruppe er 3. Dermed er også gjennomsnittet av alle sifferne i tallet 3. Summen blir derfor 2000 x 3 = 6000.

 

Ressursen er utviklet av NRICH