Læreplankoblet

Tresifra tal

Stikkord: Tallforståelse

Problem

Kor mange positive heile tal \(n\) er slik at både \( \displaystyle {1\over 2} n\) og \(2n\) er tresifra heile tal?

 

Løysing

\( \displaystyle {n}\) må vere eit partal sidan \( \displaystyle {1\over 2} n\)  skal vere eit heilt tal.
Det største talet \( \displaystyle {2n} \) kan vere, er \(996\) sidan det er det største tresifra talet som gir eit partal når det blir delt på \(2\)\(996 : 2 = 498 = n\). Dette er største moglege verdi av n (og då blir   \(\displaystyle {1\over 2} n =249\)).
Det minste talet \( \displaystyle {1\over 2} n\)  kan vere, er 100. Det gir \(n=200\) og \(2n=400\). \(200\) er minste moglege verdi av \(n\).
\(n\) må vere eit partal frå og med \(200\) til og med \(498\).
Det finnes \(150\) slike tal.

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10