Læreplankoblet

Potensar i rekkjefølgje

Problem

 

Set følgjande tal i stigande rekkjefølgje: \(2^{25}, 8^8, 3^{11}\)

 

Løysing

Vi samanliknar to og to av tala:

\(\begin{array}{l} {2^{25}} = {2^{24 + 1}} = {2^{24}} \cdot 2 = {({2^3})^8} \cdot 2 = {8^8} \cdot 2\\ {2^{25}} > {8^8} \end{array}\)

 

\({2^{25}} > {2^{22}} = {({2^2})^{11}} = {4^{11}} > {3^{11}}\\ 2^{25} \text{ er størst}.\)

 

\(8^8=(2^3)^8=2^{24}=(2^2)^{12}=4^{12}>3^{11}\\ 3^{11}<8^8\)

 

\(\text{I stigande rekkjefølgje får vi då: } 3^{11}, 8^8, 2^{25}\)

 

Ressursen er utviklet av NRICH

10