Vi ønsker oss dokumentasjon på gjennomføring av Mattelist-aktiviteter, slik at andre barnehager kan få ideer til tilpasninger og inspirasjon til å berike aktivitetene med mer matematikk. 

Her er en liten veiledning:

Send inn dokumentasjon på hvordan dere gjennomførte aktiviteten, for eksempel i form av praksisfortellinger, tegninger og gjerne bilder (uten ansikter) fra barnas aktivitet. Vi synes det er viktig å få fram barnas stemme i arbeidet, så inkluder gjerne hva barna ble nysgjerrige på, spørsmål barna stilte, utsagn de kom med, og nye ideer som sprang ut fra aktiviteten. Inkluder gjerne spørsmål dere ansatte stilte og hvilke begreper dere fokuserte på. 
Skriv gjerne ned noen refleksjoner over hva dere tenker fungerte bra, men også tanker om mulige endringer, forbedringer eller utvidelser av aktiviteten.

Navn
Skriv inn enten e-post eller telefonnummer.
Kun én fil.
50 MB grense.
Tillatte typer: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, avi, mov, mp3.