Om Mattelist

Mattelist.no passer for for lærere som vil bruke ressursene i klasserommet, og for elever som vil utforske matematikk på egenhånd.

Navnet «MatteLIST» er ikke tilfeldig. «LIST» er en forkortelse som bygger på et prinsipp om at aktivitetene har "Lav Inngangsterskel og Stor Takhøyde": Det skal være lett å komme i gang for de fleste, og samtidig er det mulig å jobbe på et svært høyt matematisk nivå.

Ressursene egner seg derfor godt til alle elever, og til bruk i heterogene klasserom.

Arbeidet med MatteLIST startet med at Utdanningsdirektoratet ga Matematikksenteret et oppdrag i 2017. De ønsket seg nettressurser for elever med stort læringspotensial og ekstra nysgjerrighet i matematikk. Matematikksenteret innledet et samarbeid med NRICH ved University of Cambridge i England, som har utviklet flere tusen forskjellige nettbaserte aktiviteter i matematikk. Gjennom prosjektet er et hundretalls aktiviteter oversatt og tilpasset til norsk. Mer kommer etter hvert!

I tillegg inneholder Mattelist mange ressurser som er utviklet ved Matematikksenteret i Trondheim.

MatteLIST inneholder også  lærerveiledninger og mini-artikler som bidrar til å sette innholdet i en større faglig kontekst for god læring og undervisning i matematikk. Disse ressursene egner seg også godt for interesserte foreldre og skoleledere.

Foto og illustrasjoner på Mattelist.no er hentet fra: 
NRICH.org
Pixabay.com
Unsplash.com