Hva er MatteLIST og hvordan kan du bruke nettsidene?

MatteLIST er en nettside med matematiske oppgaver og artikler som kan brukes av elever og lærere i barne- og ungdomstrinn og videregående skole. Oppgavene vi har valgt ut skal være enkle å komme i gang med, samtidig som de kan gi deg store utfordringer. Prinsippet er at innholdet på nettsiden skal ha Lav Inngangsterskel og Stor Takhøyde!

Illustrasjonsfoto av et spesielt tak som består av sekskanter

 

Hva er egentlig LIST-oppgaver?

LIST er en forkortelse for «lav inngangsterskel, stor takhøyde». Vi kan sammenligne det å arbeide med en LIST-oppgave med å utforske en fremmed by. Når du har kommet frem til byen vil det være enkelt å begynne å utforske – du trenger bare å bestemme deg for en vei og begynne å gå. Du kan selvfølgelig også ta i bruk hjelpemidler som sykkel, buss, taxi, trikk, osv. – strategien for å utforske bestemmer du selv. Når du utforsker må du ha i bakhodet at det er vanlig å gå seg bort av og til, og da kan det være lurt å be en som er bedre kjent om hjelp til å finne fram eller tips til hvordan du kan utforske videre. Om du utforsker sammen med noen kan dere diskutere dere fram til hvor dere vil gå, hva dere vil se og hvilke tips dere vil følge. Om dere ikke greier å bli enige kan dere til og med gå hver deres vei og forsøke å møtes ved samme sted til slutt. Da kan dere dele erfaringer fra hver deres reiserute, diskutere valg av hjelpemidler og kanskje også bli enige om hva som var den beste ruten for å nå målet.

Når vi sammenligner arbeid med LIST-oppgaver med å utforske en fremmed by, betyr det at mange av oppgavene på nettsiden er slik at de skal være enkle å komme i gang med – alle skal kunne arbeide med samme oppgave og oppleve mestring (lav inngangsterskel). Samtidig gir de deg mulighet til å arbeide kreativt med avansert matematikk (stor takhøyde).

I tillegg til oppgaver, vil du også finne små artikler som du kan lese for å fordype deg i forskjellige matematiske tema. Disse ligger under videregåendekategorien, men det er selvfølgelig åpent for alle å lese.

Innholdet er hentet fra NRICH, som er en tilsvarende side på engelsk, og som ble startet i Cambridge i 1996. I utgangspunktet ble NRICH startet for å lage oppgaver til elever som hadde få utfordringer i den vanlige undervisningen og som kanskje ønsket å fordype seg enda mer i matematikkfaget. Gruppen som laget innholdet oppdaget fort at oppgavene egnet seg veldig godt til elever på mange forskjellige nivåer i matematikk, og fokuset ble raskt endret til å arbeide mot utvikling av matematisk kompetanse for alle.

 

Hvordan arbeide med LIST-oppgaver

Vi har delt oppgavene inn i aktiviteter og problemer. Du velger i stor grad selv hvordan du vil begynne å arbeide med en oppgave. Du kan for eksempel prøve deg frem tilfeldig eller systematisk, eller du kan forsøke å lage strategier for hvordan du kan gå frem for å løse oppgaven. For å holde oversikt over arbeidet ditt kan du bruke tabeller, tegninger, konkrete hjelpemidler som tellebrikker, geometriske figurer, digitale hjelpemidler og lignende. Du kan beskrive med egne ord og symboler eller bruke mer formell matematisk notasjon. Alle fremgangsmåter som tas i bruk kan føre til både riktige og gale løsninger.

Akkurat som når du utforsker en fremmed by, vil du av og til ha behov for hjelp fra noen som er bedre kjent med omgivelsene (matematikken i oppgavene) når du arbeider med LIST-oppgaver. I klasserommet kan dette være en medelev, lærer, bok- eller nettressurs. For å faktisk få hjelp må du tørre å be om hjelp og oppsøke diskusjoner. Du må tørre å dele hvordan du har tenkt, hva du har gjort så langt og hva som gjør at du ikke kommer deg videre med å utforske. Av og til kan det også hende at du er den som er bedre kjent og at noen spør deg om hjelp eller ønsker å diskutere med deg, og da trenger du å vite hvordan personen har tenkt, hva han har gjort så langt, og hva som gjør at han ikke kommer seg videre. Vi ønsker også at arbeidet med oppgavene skal avsluttes med en felles diskusjon i hele klassen eller gruppen som har arbeidet med en oppgave. Da er det viktig at så mange som mulig deler sine strategier (reiseruter) slik at det kommer fram at det finnes flere måter å svare på en oppgave på. Kanskje blir dere også enige om hvilken måte som var den raskeste, mest kronglete, beste eller mest elegante?

 

Hvordan bruke nettsidene

Når du skal søke etter oppgaver trykker du på knappen «Barnetrinn», «Ungdomstrinn» eller «Videregående». Der vil du finne oppgaver vi mener kan passe for elever på de forskjellige trinnene. Du kan velge mellom 1.-3. eller 4.-7. trinn om du er på barneskole, eller vanskelighetsgrad 1-3 om du er på ungdomsskole eller videregående. Jo høyere vanskelighetsgrad du velger, jo høyere vil den mulige takhøyden være.

Nivå og trinn på oppgavene er en grovinndeling, så du bør prøve oppgaver fra forskjellige nivå. Selv om du for eksempel går på ungdomsskolen er det ikke noe i veien for at du kan ta i bruk oppgaver som hører til under videregående eller barnetrinn for å få utfordringer som er tilpasset ditt behov. Det kan også være lurt å spørre læreren din om hjelp til å finne oppgaver om du synes det er vanskelig.

Mange av oppgavene har hint og løsninger eller løsningsforslag. Prøv gjerne oppgavene uten å se på disse i starten, men husk at det kan være mye læring i å lese matematiske tekster i form av løsningsforslag som andre har skrevet.