Rund av terningene

Aktivitet

Tre terninger, 5, 6 og 1.

Her er tre terninger med øyne fra 1 til 6. Når du triller terningene, kan øynene kombineres på seks forskjellige måter for å lage et tall under 10, med to desimaler.

Hvis du triller for eksempel 2, 3 og 6, kan du kombinere disse tallene og lage 2,36, 2,63, 3,26, 3,62, 6,23 og 6,32.

Avrund disse desimaltallene til det nærmeste hele tallet:
2,36 rundes ned til 2, 2,63 rundes opp til 3, 3,26 rundes ned til 3, 3,62 rundes opp til 4, 6,23 rundes ned til 6, og 6,32 rundes ned til 6.

Gjenta dette med andre tall du kan få med terningene.

Kan hvert av de seks desimaltallene avrundes til det samme hele tallet?
Kan hvert av de seks desimaltallene avrundes til forskjellige hele tall?

Starthjelp

  • Trill terningene, og sett sammen de forskjellige desimaltallene.
  • Avrund desimaltallene til nærmeste hele tall. Husk at du noen ganger må avrunde opp og noen ganger ned.
  • Du kan holde oversikten i en slik tabell:
Tabell med terningkast.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven gir en praktisk tilnærming til å arbeide med avrunding av desimaltall til nærmeste hele tall. Den oppfordrer elevene til å bruke representasjoner som hjelper dem med å holde oversikt, oppdage mønster og formulere antakelser.

Mulig tilnærming

Begynn med en tallinje, og repeter hva vi mener med avrunding. Elevene bør ha tilgang til terninger når de arbeider med oppgaven.

Under arbeidet bør elevene føre resultatene sine i en tabell, for eksempel slik som denne:

Tabell med terningkast.

En slik organisering av resultatene gjør det lettere å oppdage mønster og å formulere antakelser om når desimaltallene vil bli avrundet til forskjellige heltall.

Noen elever kan også arbeide med utvidelsesspørsmålene nedenfor.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvilke tall kan du lage?
  • Hva vil de bli avrundet til? Vil de bli avrundet opp eller ned? Hvorfor?
  • Vil de bli avrundet til det samme heltallet? Hvorfor? Når vil det skje?
  • Spiller det noen rolle om tallene du får er like, eller om de er ulike?

Mulig utvidelse

Utvidelse 1: Finn eksempler på at noen av desimaltallene blir avrundet til det samme heltallet. Lag en regel for når det inntreffer. Når vil to desimaltall blir avrundet til det samme? Eller tre? Eller fire? Eller alle seks?

Utvidelse 2: Finn eksempler på at hvert desimaltall blir avrundet til ulike heltall. Hvorfor eller hvorfor ikke blir det slik?

Utvidelse 3: Elever som er ferdige med den opprinnelige oppgaven, kan legge til en kolonne til høyre i tabellen, der de noterer om tallene blir avrundet opp eller ned. Kan elevene forutse om desimaltallene vil bli avrundet opp eller ned, bare ved å se på tallene de får på terningene?

Utvidelse 4: Gjør oppgaven med andre tall på terningene.

Utvidelse 5: Avrund tallene i oppgaven til nærmeste tidel.

Mulig støtte

Utskrift av en ferdig tabell kan være til hjelp. En tallinje kan også være nyttig når elevene skal vurdere hvilket heltall som er nærmest et desimaltall.

Ressursen er utviklet av NRICH

Send inn svar
Læreplankoblet
8